Vyšetření sluchu a audiogram

Dítě se sluchovým postižením se dlouho projevuje podobně jako každé jiné dítě. Mnoho rodičů mělo výčitky, že nedokázali dříve rozpoznat sluchové postižení dítěte. Situaci ztěžuje i to, že dítě vnímá všemi možnými smysly, proto může reagovat na některé podněty, i když je neslyší. Mírný průvan, za kterým se dítě otočí, např. při klapnutí dveří, může navodit falešný dojem, že dítě klapnutí slyšelo. Stanovit přesnou diagnózu poškození sluchu u malých dětí není vždy jednoduché. Stanovení konečné diagnózy může trvat i několik měsíců.

(Obsah byl zrevidován ve spolupráci s odbornými lékaři.)
 
 

Audiogram určuje, které zvuky je pacient schopen slyšet. Audiometrické vyšetření provádíme pro vzdušné i kostní vedení. Vzdušné vedení vyšetřujeme v rozsahu 125 až 8000 Hz pomocí sluchátek, kostní vedení měříme pomocí kostního vibrátoru ve frekvenčním rozsahu 250 až 4000 Hz.
 
audiogram2
Audiogram - porozumění řeči
 
Výše uvedený audiogram slouží pro obecné vysvětlení. Nejvýznamnější oblastí pro porozumění řeči je oblast v oranžovém poli. Při ztrátě sluchu 10-30 dB už není slyšet šustění listí či zpěv ptáků. Při ztrátě 60 dB a více je již úplná ztráta porozumění řeči. Člověk slyší, ale nerozumí. Je to podobné jako kdybyste byli v Číně a neuměli čínsky. Uslyšíte, že někdo něco říká, ale nebudete rozumět.

Pomocí tzv. screeningových vyšetřovacích metod se dá poškození sluchu rozpoznat už u novorozence v porodnici. Toto vyšetření se provádí pouze v některých nemocnicích. Nejčastějším screeningovým vyšetřením jsou otoakustické emise OAE, které nevyžadují od dítěte žádnou spolupráci. U dětí s normálním sluchem jsou emise výbavné. Pokud jsou emise nevýbavné, nemusí to ještě znamenat poruchu sluchu, ale je nutné další specializované vyšetření.
 
Další metodou je BERA, popř. SSEP vyšetření. Provádí se v přirozeném nebo léky navozeném spánku, případně v narkóze. Dítěti jsou do sluchátek na uších pouštěny zvuky o různých frekvencích a měří se odpovědí různých částí mozku. Zpravidla jde o frekvence 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz. Výsledky BERA, popř. SSEP vyšetření informují o prahu sluchu a přístroje umožňují stanovit tzv. odhadovaný audiogram.
 
Tympanometrie je jednoduché, rychlé a bezbolestné měření. Touto metodou se nezjišťuje velikost sluchové ztráty, ale pouze tlakové poměry ve středouší (zda je středouší vzdušné nebo je tam přítomen sekret). Toto vyšetření je důležité zejména u převodních poruch sluchu.

Subjektivní screeningové vyšetření u malých dětí je prováděno pomocí sad zvukových hraček. Mnoho sluchově postižených dětí mohlo reagovat na podněty zdánlivě správně proto, že jejich ztráta sluchu není nakonec tak velká, nebo reagují na zrakové a vibrační impulzy. Dalším takovým vyšetřením je VRA vyšetření, které spočívá v kombinaci světelného a zvukového podnětu, posléze pouze v podnětu zvukovém. Dítě by se mělo otáčet a hledat původní světelný podnět, který patří ke zvukovému podnětu.
 
Nejpřesnější a nejčastější subjektivní metodou je audiometrické vyšetření, které zobrazuje sluchové schopnosti pacienta. Provádí se u dětí od 3 let a dospělých, u kterých je zapotřebí spolupráce. Pokud dítě spolupracuje, lze provést vyšetření i dříve.
 
Celý proces vyšetření probíhá usazením pacienta do zvukotěsné komory. Pacient sedí na židli, dostane sluchátka na uši a v ruce drží ovladač s potvrzovacím tlačítkem. Pro malé děti je potvrzovací tlačítko nahrazeno zábavnější formou, např. hozením kostičky do krabičky nebo zvednutím ruky. Přes sluchátka jsou pacientovi pouštěny zvuky o různých výškách a hloubkách. Zvuky, které pacient slyší, potvrdí tlačítkem, zvednutím ruky apod. Ty jsou následně vyznačeny bodově do audiogramu. Obecně platí pro levé ucho modrý křížek, pro pravé ucho pak červené kolečko. Výsledkem je subjektivní audiogram, který dokáže určit pro každé ucho přesnou ztrátu sluchu.

(Zdroj: Moje dítě neslyší, FRPSP, o.s.) 
audiogram1
Audiogram

S podezřením na poškozený sluch je třeba nejdříve navštívit praktického nebo dětského lékaře. Pacient je následně odeslán na specializované pracoviště - otorinolaryngologie (ORL), neboli ušní-nosní-krční. Dalším souvisejícím oborem je pak foniatrie.
 

vtiporl

ORL

Spolupráce

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit starší novinky

For details about https://rolexrolexwatches.club/. Up To 90% Off https://www.egreplica.com/. check this site out replicas de relojes. my blog fake rolex for sale. With Free Shipping replica luxury watches. New https://www.watchesj.com. To get more information about richardmillecarbon.com. site link tag heuer monaco replica.