Trpíte ztrátou sluchu?

Narození neslyšícího dítěte nebo ohluchnutí dítěte krátce po jeho narození v rodičích vyvolává mnoho pochybností a otázek. V takových případech by se mělo co nejdříve provést vyšetření s následnou kompenzací sluchu, aby se dítě mohlo rozvíjet v oblasti řeči a sluchu. Pokud sluchové centrum dítěte není stimulováno v prvních letech života, kompenzační pomůcky mohou ztrácet význam.
 
Jiná je situace u starších dětí nebo dospělých, u nichž se sluchová vada projevila až později vlivem úrazu nebo nemoci. U těchto osob lze předpokládat rozvinutou řeč a slovní zásobu, přesto na ně může mít náhlá nebo postupná ztráta sluchu nesmírný dopad. Pokud nedojde k jejímu včasnému řešení, mohou se dostavit nejen psychické, ale také fyzické a psychologické dopady. Dostavují se problémy ve stávajícím zaměstnání (ztráta zaměstnání) nebo studiu. V ohrožení je i mezilidská komunikace a vztahy. Snižuje se mentální výkonnost a zvyšuje se pravděpodobnost demence.
 
Při snaze porozumět konverzaci, poslechu dění v televizi apod. se dostavuje pocit frustrace, vyčerpanosti, někdy i deprese. Dochází k výraznému omezení činností, které byly dříve brány jako samozřejmost.

 ears

 
(Obsah byl zrevidován ve spolupráci s odbornými lékaři.) 
 
 

 • ušní šelesty (tinitus),
 • potřeba zesílit hlasitost hovoru při telefonické komunikaci,
 • problematická konverzace přes telefon,
 • potřeba zesílit hlasitost televize nebo rádia,
 • při konverzaci dbáte zvýšené pozornosti,
 • pocit únavy při soustředení se na konverzaci,
 • narušení rovnováhy,
 • problémy s porozuměním řeči,
 • problémy s porozuměním řeči v hlučném prostředí (městská doprava, nákupní centrum apod.),
 • problémy s porozuměním řeči při skupinové konverzaci,
 • žádání o zopakování slova nebo věty,
 • při konverzaci si pomáháte odezíráním apod.
U starších lidí se obecně sluchová ztráta projevuje v důsledku vyššího věku nebo okolních vlivů v průběhu života. Míra sluchové ztráty by měla odpovídat věku. Dochází k postupné ztrátě sluchu. Tato situace by se měla řešit výběrem vhodné kompenzační pomůcky. Přesto s jejím přijetím můžou mít starší lidé problém.
 
Jde o technologii, která může starším lidem připadat složitá na ovládání. Zvyknout si na novou kompenzační pomůcku může být pro některé obtížné, obzvlášť pokud celý život za uchem nic nenosili. Pořízení kompenzační pomůcky ve stáří má i své výhody. Mezi ty hlavní patří aktivní zapojení se do konverzace s nejbližšími a přáteli, možnost slyšet vnoučata a stálým, kvalitním příjmem zvuků se také oddaluje stařecká demence či zhoršení paměti.
 
Po zjištění sluchové vady, respektive sluchové ztráty může nějaký čas trvat, než dojde k adekvátní kompenzaci sluchu, pokud vůbec je možné danou vadu kompenzovat. Ve většině případů sluch kompenzovat lze.

Máte problémy s rovnováhou nebo se u Vás vyskytují závratě? Závratím se jiným slovem říká vertigo.

Ve vnitřním uchu se nachází centrum rovnováhy. Proto se u některých sluchově handicapovaných lidí vyskytuje problém s rovnováhou, i přesto, že je jejich ztráta sluchu kompenzována sluchadlem nebo jinou kompenzační pomůckou.

Porucha rovnováhy se dá léčit, případně zmírnit. V každém případě je nutné navštívit obvodního lékaře, který Vás odešle na specializované oddělení ORL nebo tzv. ušní-nosní-krční. 

Problém s rovnováhou nemusí vždy souviset se sluchem.

V dnešní době je téměř nemožné zamezit působení veškerého nežádoucího zvuku, který působí rušivě až škodlivě. Pohyb v rušném prostředí jako je např. městská doprava, průmyslové zóny, časté telefonáty, poslech hudby či pravidelné navštěvování koncertů a nočních klubů, to vše může ovlivnit Váš sluch.
 
Ztráta sluchu je nevratná a může mít více příčin. Lze ji však do určité míry nahradit různými kompenzačními pomůcky. Jsou ale i situace, kterým nelze zabránit a sluch nelze žádným způsobem kompenzovat.
 
Co mohu udělat pro svůj sluch?
 
 • kontrolujte rušivé zvuky, které vás obklopují, snažte se jim vyhýbat,
 • noste ochranné klapky, či špunty do uší při hlučných činnostech,
 • úraz hlavy může poškodit Váš sluch, noste proto ochranné přilby, ať už při pracovních nebo sportovních činnostech, kde jsou chrániče hlavy nezbytné (lyžování, cyklistika, jízda na skútru, stavební, dělnické práce, apod.),
 • snažte se udržet hlasitost TV, telefonu, rádia a dalších spotřebičů na konverzační úrovni,
 • snažte se omezit poslech hudby přes sluchátka,
 • věnujte svým uším odpočinek a údržbu - čištění, tiché prostředí,
 • pravidelně navštěvujte ušního lékaře, konkrétně foniatra, či ORL specialistu,
 • kontrolujte vedlejší účinky léků a očkování, které mohou být pro sluch nežádoucí.

Za sluchovou vadu se považuje ztráta sluchu, jež je na obou uších vyšší jak 25 dB.
 
audiogram
Audiogram
 
Ztráty sluchu rozdělujeme do několika kategorií:
 
Normální sluch
25 dB a méně
 
Lehká nedoslýchavost
26-40 dB
Potíže s porozuměním tiché řeči a šeptání, nebo běžné řeči v rušném prostředí.
 
Střední nedoslýchavost
41-55 dB
Potíže s porozuměním běžné řeči v tichém prostředí.
 
Středně těžká nedoslýchavost
56-70 dB
Potíže s porozuměním každodenní konverzace.
 
Těžká nedoslýchavost
71-90 dB
Schopnost slyšet jen hlasité zvuky.
 
Praktická až úplná
90 dB a více
Problémy s rozpoznáním velmi hlasitých zvuků.
 
Ztráta sluchu může mít mnoho příčin:
 
 • genetického původu,
 • úraz hlavy, onemocnění,
 • užívání léků,
 • vystavování nadměrnému hluku,
 • neustálé zatěžování
 • vyšší věk.
Mnozí lidé se snaží svou vadu skrývat a stydí se používat kompenzační pomůcky, zejména pak senioři.
Sluchově postižených lidí narůstá a kompenzační pomůcky jsou v dnešní době vidět více, než kdykoliv předtím. Není proč se za své pomůcky stydět.

S podezřením na poškozený sluch je třeba nejdříve navštívit praktického nebo dětského lékaře. Pacient je následně odeslán na pracoviště (ORL nebo foniatrii). Jednotlivé metody vyšetření sluchu a způsoby jeho provedení naleznete v kapitole Vyšetření sluchu a audiogram.
 
Podle sluchové vady a ztráty sluchu se vybírá vhodná kompenzační pomůcka, ve většině případů se začíná sluchadlem. Pokud ani nošení nejvýkonnějšího sluchadla nepřináší dostatečný užitek, pak lze uvažovat o kochleární implantaci nebo jiných vhodnějších možnostech.

Spolupráce

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit starší novinky

For details about https://rolexrolexwatches.club/. Up To 90% Off https://www.egreplica.com/. check this site out replicas de relojes. my blog fake rolex for sale. With Free Shipping replica luxury watches. New https://www.watchesj.com. To get more information about richardmillecarbon.com. site link tag heuer monaco replica.