Sluchové vady a jejich příčiny

Nejčastějším postižením sluchu u dětí je částečné nebo úplné poškození vláskových buněk uvnitř hlemýždě. Příčinou zhoršeného sluchu může být i vyšší věk. Poslední dobou vzrůstá počet mladých lidí a lidí ve středním věku, kteří mají sluch ve stavu srovnatelném se staršími osobami. Zhoršující se stav sluchu je přisuzován mnoha faktorům - nemocem, pracovním nebo sportovním úrazům, genetickým rizikům, nadužívání léků a návykových látek a v neposlední řadě také dlouhodobému pobytu v hlučném prostředí.
 
(Obsah byl zrevidován ve spolupráci s odbornými lékaři.)
 
 

Ještě předtím, než si přečtete, jaké existují typy sluchových vad a jejich příčiny, měli byste pochopit, jak probíhá proces slyšení u zdravého člověka. Boltec a zvukovod zachycují zvukové vlny, které po dopadu na bubínek způsobí jeho rozkmitání. Kmity jsou přenášeny kůstkami (kladívko, kovadlinka a třmínek) ve středním uchu na blanité okénko vnitřního ucha - hlemýždě. Hlemýžď, jiným slovem kochlea, jejíž tvar se podobá ulitě šneku, je vyplněn tekutinou. Ve vnitřní části této ulity jsou po celé délce obvodu vláskové buňky. Akustický signál, resp. zvuk, rozechvěje vláskové buňky, které jsou zodpovědné za přenos zvukových vln přes stěnu hlemýždě na sluchový nerv. Ten pak vede zvukovou informaci do centra mozku.
Proces slyšení je ve třech minutách krásně demonstrován ve videu.
 
 
 (Za poskytnutí videa s titulky děkuji společnosti www.audionika.cz/medel,

popisucho

Jedná se o poškození zevního nebo středního ucha, kdy je narušen přenos zvukových vibrací do hlemýždě, zvuky se tak do vnitřního ucha převedou pouze v omezené míře. U tohoto typu vady není nikdy diagnostikována úplná hluchota. Ztráta sluchu se pohybuje v rozmezí od lehké až po středně těžkou nedoslýchavost. Vada nemusí být trvalého charakteru, obvykle se dá řešit léky či chirurgicky. V opačném případě ji lze dobře kompenzovat sluchadly, středoušním nebo kostním implantátem.
Příčinou převodní vady sluchu může být ušní maz ve zvukovodu, zánět středního ucha, porušený bubínek, přerušení převodu vibrací přes středoušní kůstky, otoskleróza způsobující znehybnění třmínku kostnatěním oválného okénka hlemýždě.
 
(Za poskytnutí videa s titulky děkuji společnosti www.audionika.cz/medel,

Percepční vada sluchu má trvalý charakter a vyznačuje se poškozením vnitřního ucha nebo sluchového nervu. Převod vibrací zvuků středním uchem je plynulý, ale tam také skončí z důvodu poškození vnitřního ucha nebo sluchového nervu. Je tak narušeno vnímání (percepce) zvuků. Ztráta sluchu může být lehká až velmi těžká (úplná hluchota). Vadu nelze nijak léčit, ale dá se částečně kompenzovat sluchadly, středoušními nebo kochleárními implantáty. Osobám s postižením sluchového nervu může pomoci tzv. sluchový implantát aplikovaný do mozkového kmene ABI (Auditory Brainstem Implant), který tento sluchový nerv obchází.
 
Percepční vada může být získána nebo vrozená. Získaná vada vzniká stářím, dlouhodobým pobytem v nadměrném hluku, infekcemi, úrazy hlavy, ototoxickými léky. Vrozená vada může mít původ v nemoci matky během těhotenství, v porodních komplikacích nebo v genetice. Někdy zůstane příčina sluchové vady neznámá.
 
 (Za poskytnutí videa s titulky děkuji společnosti www.audionika.cz/medel,

Smíšená vada je kombinací percepční a převodní vady sluchu. Mohou jí trpět např. osoby, které onemocní zánětem středního ucha.
 
(Za poskytnutí videa s titulky děkuji společnosti www.audionika.cz/medel,

Spolupráce

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit starší novinky

For details about https://rolexrolexwatches.club/. Up To 90% Off https://www.egreplica.com/. check this site out replicas de relojes. my blog fake rolex for sale. With Free Shipping replica luxury watches. New https://www.watchesj.com. To get more information about richardmillecarbon.com. site link tag heuer monaco replica.