Nastavení, rehabilitace a péče o procesor

Nastavení většinou probíhá v implantačním centru nebo městě, kde byl pacient operován. První nastavení však lze domluvit s techniky a lékaři i jinde. Zapojení a první nastavení řečového procesoru se obvykle provádí 4. až 6. týden od operace. Rekonvalescence v této obvyklé délce slouží především ke zhojení operované části. Pacient by se v tomto období měl zdržet veškerých sportovních aktivit a prudkých pohybů. Na první nastavení je třeba se psychicky připravit a nemít nereálná očekávání. Každý má jinou vadu sluchu a jiné předoperační výsledky. Výsledky poslechu po prvním nastavení jsou individuální.
 
V jiných státech se provádí i tzv. časné nastavení, kdy uživatel dostane kochleární implantát se základním nastavením v nejbližších dnech po operaci. Po rekonvalescenci pak následuje klasické nastavení.

Pacient si po prvním nastavení zvyká na poslech s kochleárním implantátem a učí se rozeznávat nové zvuky. Toto období bývá pro některé nepříjemné a otravné. Uživatel může zachytit zvuky, které předtím neslyšel. Obzvlášť děti si mohou procesor často sundávat, protože vnímání mnoha nových zvukových podnětů současně pro ně může být únavné. Pacient by měl věnovat zvýšenou pozornost všem zvukovým podnětům a všímat si těch, které zaregistroval, případně si vést poznámky. Takto získaná data usnadní klinickému inženýrovi další nastavování kochleárního implantátu pacienta, čímž dochází také ke zpřesnění poslechu.
 
Dítě nereaguje na odezvy po nastavení
U dětí bývají reakce na první nastavení různé - některé mohou plakat, jiné naopak zase nereagují na žádné zvuky. Zde nesmíme zapomínat na to, že pro malé děti bývá kochleární implantát často prvním setkáním se zvukem, a navíc nedokážou říct, co a jak vlastně slyší. Pokud dítě pláče a procesor odmítá nosit, může být problém např. v příliš hlasitém nastavení. Zde je určitě vhodné situaci konzultovat s technikem a případně nastavení hlasitosti trochu zeslabit. Opačný případ jsou zase děti, které po nastavení nereagují ani na hlasité zvuky. Tady je potřeba si uvědomit, že u malých dětí, které nedokážou říct, zda je jim zvuk příjemný nebo nepříjemný, se začíná velmi pozvolna, aby si na nový vjem zvykly. Je tedy možné, že na úplném začátku skutečně ještě příliš neslyší. Další věc je to, že pokud dítě do té doby neslyšelo, tak je pro něj zvuk zcela nový podnět a dítě vlastně neví, co vnímá. Jeho mozek se musí teprve naučit zvuky zpracovávat a rozpoznávat. Může tak nějakou dobu trvat, než se u něj reakce začnou projevovat. A samozřejmě pak také můžou být děti, které slyší, ale nedají to nijak najevo, ať už z jakéhokoli důvodu - není to pro ně podstatné, nebo jsou zabrané do jiné činnosti. U dětí je tedy zpočátku potřeba spousta trpělivosti.

Dá se říci, že jakýkoliv poslech s kochleárním implantátem, obzvláště pro začínající uživatele, je prospěšný. Televize, rádio, audioknihy, filmy a seriály s titulky, i když jim zpočátku uživatel vůbec nerozumí, mohou být velkou pomocí. Postupem času souběžně s nastavováním zvukového procesoru se příjem zvuků zlepší a zpřesní. Komunikace v klidném prostředí bez odezírání nebo jen sezení a vnímání zvuků v přírodě, to vše ke kvalitě poslechu jen přispívá.
 
V domácnosti je vhodné si vyzkoušet, jak zní tekoucí voda, cinkání nádobí, tikot hodin apod. U některých zvuků nemusíte rozeznat, odkud plynou a k čemu je přiřadit, proto je dobré mít u sebe někoho, kdo vám s jejich identifikací pomůže. Při poslechu hudby nebo televize lze využít u některých výrobců příslušenství, které umožňuje přenos zvuků přímo do kochleárního implantátu. Většina výrobců má k dispozici příslušenství, které přispívá ke zlepšení a zpříjemnění poslechu. Jednostranně implantovaný uživatel si může usnadnit komunikaci natočením implantované strany směrem k mluvčímu.
 
Co je důležité pro sluchové vnímání a komunikaci mezi rodiči a dítětem je popsáno v kapitole Moje dítě neslyší.

Slyšící rodiče by měli mluvený projev při tréninku poslechu doplňovat klíčovými znaky. Nejedná se sice o znakový jazyk, ale při komunikaci s dítětem může v začátcích dobře posloužit. Dochází ke sluchovému tréninku, rozšiřování slovní zásoby, řeč je doplněna vizuální podporou a přirozeně dochází i k tréninku odezírání. Obě strany se tak ujišťují, že došlo k vzájemnému porozumění a pochopení.
 
Postupem času by dítě mělo mít z kochleárního implantátu větší užitek, přirozeně by měla slábnout potřeba používání znaků a sílit zaměření na mluvenou řeč, a to i bez nutnosti odezírání. Odezírání a klíčové znaky se později dají využít v situacích, kdy uživatel neuslyší, např. při poruše procesoru, na koupališti (není-li k dispozici vodotěsná sada) apod. Zdárný vývoj sluchu a řeči je podmíněn individuálními vlastnostmi a schopnostmi jedince. Uživatelé s kombinovaným postižením, u kterých je situace složitější, intenzivněji využívají znakový jazyk.
 
Kochleární implantáty umožňují vrátit poslech na přijatelnou úroveň, rozvíjet řeč a slovní zásobu. Mluvená řeč by měla být primárním jazykem pro většinu uživatelů kochleárního implantátu.

Použití sluchadel u jednostranně implantovaných uživatelů je individuální. Sluchadla na neimplantované straně mohou uživateli ztěžovat progres slyšení a poznávání zvuků prostřednictvím kochleárního implantátu. Uživatel tak spoléhá na obě strany a implantát není maximálně využíván, protože si “pomáhá” sluchadlem. Jakmile uživatel přestane užívat sluchadlo, musí si zvyknout na poslech zprostředkovaný pouze kochleárním implantátem. Sluchadlo se přesto doporučuje alespoň občas používat kvůli stimulaci sluchových drah, i když může být jeho přínos minimální. Stimulace sluchových drah je žádoucí kvůli případné implantaci na druhé straně. Dostatečně stimulované dráhy zvyšují úspěšnost implantace, nejsou však jediným rozhodujícím faktorem. Jedná se o individuální situaci, kterou je potřeba projednat s technikem, popř. jiným odborníkem.

Baterie patří v současnosti mezi nejčastěji využívané způsoby napájení zvukového procesoru. Obvykle jsou využívány jednorázové baterie, které pracují na principu zinek-vzduch. U nich dochází k samovolnému vybíjení po odlepení ochranné nálepky. Provozní doba baterií závisí na konstrukčních vlastnostech baterie (kapacitě, použitých materiálech), na způsobu a úrovni nastavení poslechového programu (citlivost, rozsah, hlasitost), značce baterií, značce implantátu, doby nošení přes den, okolním prostředí atd. Každý uživatel kochleárního implantátu preferuje jiného výrobce baterií. Ideální je vyzkoušet baterie všech dostupných značek a nakonec si vybrat ty, které uživateli nejvíce vyhovují.
 
U některých typů kochleárních implantátů lze využívat obojí - akumulátory i baterie. Baterie lze použít jako rezervu pro případ nečekaného vybití akumulátoru nebo v místech bez přístupu k el. síti, kde není možné akumulátor dobít. Akumulátory jsou dodávány na prvním nastavení v kufříku jako součást základního příslušenství nebo je lze později dokoupit s dalším příslušenstvím.
 
Baterie pracující na principu zinek-vzduch potřebují ke správné funkci vzduch, proto mohou přestat fungovat např. při vložení do vodotěsného pouzdra v důsledku nedostatku vzduchu. V těchto případech se doporučuje využívat akumulátorů. Do budoucna se dá očekávat přechod na akumulátory, protože jsou k životnímu prostředí šetrnější než jednorázové zinkovzdušné baterie.

Prověřte, zda nejsou vybité jednorázové baterie nebo akumulátor. V opačném případě je potřeba kontaktovat distributora nebo zprostředkovatele, který zastupuje vaši značku kochleárního implantátu. Měl by mít připravený náhradní zvukový procesor. Reklamace procesoru, vyřízení příspěvku od pojišťovny (je-li procesor pojištěn) a schválení nového procesoru se může protáhnout i na několik týdnů, ne-li měsíců.

Stupeň   /   Charakteristika
0            /   nedetekuji zvuky okolí
1            /   vnímám zvuky okolí
2            /   reaguji na zvuky řeči (pápá, hop…)
3            /   identifikuji zvuky okolí (auto, vlak…)
4            /   diskriminuji zvuky řeči (bez odezírání)
5            /   rozumím běžným frázím řeči (bez odezírání)
6            /   rozumím řeči (bez odezírání)
7            /   používám telefon, běžně se zapojuji do konverzace

Proč je vhodné mít pojištěný kochleární implantát?

Vnější řečový procesor, který je nošen za uchem, je finančně náročný. Případná ztráta nebo nechtěné poškození, např. při sportovní aktivitě, by pro Vás mohlo být nepříjemnou komplikací. Zejména u dětí, které si důležitost tohoto aparátu plně neuvědomují a mohou jej snadno poškodit nebo ztratit. Proto je u dětí většinou procesor zajištěn čelenkou nebo jiným záchytným klipem.

Cena ročního/měsíčního pojištění se odvíjí od toho, zda máte jeden nebo dva kochleární implantáty, ale také od doby vzniku pojištění. Sazba se rok od roku mění a každá pojišťovna má jiné podmínky a výši pojistného.

Jakou pojišťovnu vybrat?

Své zkušenosti Vám mohou předat sami uživatelé nebo rodiče dětí. Doporučujeme si přečíst podminky Vaší pojistné smlouvy, co vše je ve výši pojistného zahrnuto.

Oslovit můžete např. Generali Českou pojišťovnu nebo Kooperativu.

Upgrade kochleárního implantátu značí výměnu vnější části kochleárního implantátu, tedy řečového procesoru, za novější. V současné době mohou uživatelé kochleárního implantátu žádat o upgrade po 10 letech, tato lhůta by se však měla od 1. 12. 2019 zkrátit na 7 let. Zdravotní pojišťovny hradí fixní částku 180 000 Kč, zbytek doplácí uživatelé do výše celkové částky procesoru. Kochleární implantáty prochází neustálým vývojem. S každým novějším typem dochází ke zlepšení téměř všech parametrů, proto je upgrade velmi důležitý z hlediska zlepšení kvality poslechu.
 
Více v článku:

I přesto, že implantace KI je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, musí uživatelé počítat s nějakými náklady do budoucna. Platí to především pro výměnu zvukového procesoru po určité době užívání KI a také pro příslušenství ke KI, které není součástí základního vybavení po implantaci, případně je potřeba si po nějakém čase pořídit nové (např. akumulátory).
 
Výměna zvukového procesoru za nový zpravidla znamená pro uživatele doplatek v řádu desetitisíců, ani příslušenství není úplně levné, a ne každý je v takové finanční situaci, aby si to mohl dovolit.
 
Naštěstí tu ale jsou organizace, které dokážou s financováním pomoci. Pokud potřebujete s financováním pomoci, doporučujeme podívat se na webové stránky dané nadace, bývá tam uvedeno, jakým způsobem se u nich o příspěvek žádá.

Spolupráce

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit starší novinky

For details about https://rolexrolexwatches.club/. Up To 90% Off https://www.egreplica.com/. check this site out replicas de relojes. my blog fake rolex for sale. With Free Shipping replica luxury watches. New https://www.watchesj.com. To get more information about richardmillecarbon.com. site link tag heuer monaco replica.