Kompenzační pomůcky

Technologický vývoj v posledních letech se neustále posouvá kupředu, a to i v oblasti kompenzačních pomůcek pro sluchové postižení. V dnešní době se lze setkat se základními kompenzačními pomůckami jako jsou sluchadla nebo kochleární implantát. Veřejnost často pro sluchadla chybně používá termín naslouchátko či sluchátko.
 
Na základě získaných dat z vyšetření sluchu, včetně audiogramu, je stanoveno technologické řešení. Každý jedinec je posuzován individuálně. U sluchadel došlo v poslední době ke značnému zvýšení výkonnosti, umožňují tedy kompenzaci i těžkých ztrát sluchu.
 

Sluchadla obecně zesilují v rozsahu 500 až 5500 Hz. Vybrat vhodný typ sluchadel je obtížné, obzvlášť pro osoby, které se dosud se sluchovým postižením nesetkaly. Pacient si může usnadnit nelehké rozhodování zapůjčením a vyzkoušením sluchadel. Kvalitní sluchadla jsou klíčová pro rozvoj řeči u malých dětí s velkými ztrátami sluchu.
 
Seřízení a nastavení sluchadel se provádí na základě získaných dat z audiogramu, přesněji podle sluchové ztráty. Jejich nastavení je provedeno vyškoleným odborníkem, inženýrem nebo foniatrem.
 
Podle čeho se sluchadlo vybírá? Podle výkonnosti sluchadla a velikosti sluchové ztráty pacienta. Obecně jsou sluchadla rozdělena dle výkonnosti na malé, střední a velké sluchové ztráty. Kvalitní sluchadlo určené pro velké ztráty sluchu je finančně nákladnou záležitostí, jeho pořizovací cena se pohybuje kolem 20 000 Kč. Obzvlášť u dětí, kterým budou sluchadla pomáhat s rozvojem sluchu a komunikace, jsou důležitá. Doporučuje se proto vybírat i mezi dražšími typy sluchadel, mohou-li přinést větší užitek. S jejich doplatkem na pořízení mohou pomoci pojišťovny nebo některé nadace.
 
Při neuspokojivých výsledcích i s nejvýkonnějšími sluchadly nejen u malých dětí, ale i u dospělých, lze uvažovat o možnosti kochleární implantace.

Kochleární implantáty fungují na odlišném principu oproti sluchadlům. Dokáží zesilovat v rozsahu 70 až 8500 Hz. Kochleární implantát zprostředkovává sluchové vjemy za pomoci elektrické stimulace sluchového nervu uvnitř hlemýždě (kochley). Obchází nefunkční části vnitřního ucha. Kochleární implantáty jsou více rozebrány v kapitole Kochleární implantáty.

Ke každému jedinci je přistupováno individuálně. Zprvu je doporučováno začít se sluchadly i přesto, že vysoce výkonná sluchadla mohou mít pro některé osoby minimální užitek. Proces schvalování a zařazení na kochleární implantaci může být totiž záležitostí i několika měsíců. Kochleární implantát mohou dostat jak dospělí včetně důchodců, tak i děti, jsou-li splněna potřebná kritéria. Obecně se dá říci, že u osob, kde převažuje spokojenost se sluchadly, není potřeba o kochleární implantaci uvažovat.

Je třeba mít na paměti, že níže uvedené audiogramy jsou pouze orientační. Výsledky z audiogramu jsou individuální, záleží na jedinci a mnoha dalších faktorech. První audiogram níže obecně ukazuje, do jaké míry mohou sluchadla při velkých ztrátách sluchu (85 dB a více) vrátit hladinu poslechu. V tomto případě došlo k posunutí hladiny na úroveň mezi 50-60 dB, při vyšší frekvenci však ztrácí na intenzitě zvuku. Stále však dochází k téměř úplné ztrátě porozumění řeči.
 
audiogramsluchadlo
 Audiogram se sluchadly
 
Další audiogram, zobrazený níže, se týká kochleárního implantátu. Optimální kvalitě poslechu a úspěšnosti kochleární implantace předchází také mnoho faktorů, které jsou více rozepsány v kapitole Úvod do kochleárních implantátů. Kochleární implantát dokáže vrátit poslechovou hladinu na přijatelnější úroveň 30 až 40 dB, kde porozumění řeči je kvalitnější a přesnější oproti sluchadlům. Dosažení této hladiny však nikdo nezaručí a je individuální. Přesto úroveň poslechové hladiny lze posunout dokonce i výše.
 
audiogramki
Audiogram s kochleárním implantátem

Implantát na kostní vedení je určen osobám s deformací vnějšího nebo středního ucha. Přenos zvuku do vnitřního ucha je tedy znemožněn. Pacient však musí mít neporušené vláskové buňky ve vnitřním uchu (hlemýždi). Zastaralejší technologií je titanový šroub, který se operativně vkládal do lebeční kosti za ucho. Za uchem byla patrná jen patka titanového šroubu, na kterou se sluchadlo pro kostní vedení nasazovalo. V současné době existují aktivní implantáty ukryté pod kůží. Pokud sluchadlo pro kostní vedení zaregistruje zvuky v okolí, rozvibruje se. Vibrace se následně přenáší lebeční kostí do vnitřního ucha, kde dojde k rozkmitání vláskových buněk. Tím je zajištěn přenos zvukových informací sluchovým nervem do centra mozku.
 
Středoušní implantát je vhodný pro osoby s postižením středního ucha. Implantát mechanicky zajišťuje převod vibrací středoušními kůstkami (kladívko, kovadlinka, třmínek) nebo je v případě absence obchází. Kompenzuje tak narušený přenos zvuků středouším.
 
Kmenová neuroprotéza je ušní implantát který se aplikuje do blízkosti sluchových jader na mozkovém kmenu a je určen osobám s absencí nebo poškozením sluchového nervu.
 
Hybridní implantát je kochleární implantát a sluchadlo v jednom. Jedná se o kombinovanou elektro-akustickou stimulaci. Tento implantát je navržen pro osoby s částečnou schopností vnímat tóny pouze na nízkých frekvencích, avšak na vysokých frekvencích nikoliv. Slyšení na nízkých frekvencích je kompenzováno sluchadlem a zároveň vnímání vysokých frekvencí je zajištěno kochleárním implantátem.
 
Jednotlivé sluchové vady a jejich příčiny naleznete v kapitole Sluchové vady a jejich příčiny.

Technika pouze usnadňuje proces slyšení. Pro maximální využití a prospěch této pomůcky je zapotřebí trénink poslechu, komunikace, rehabilitace a podpora nejbližších, obzvlášť u malých dětí.
 
Stejně jako každá jiná technická věc, tak i kompenzační pomůcky vyžadují pravidelnou kontrolu, seřízení a údržbu. Jejich frekvence závisí na potřebách jednotlivých osob. Sluchadla se seřizují podle aktuálního výstupu z audiogramu. Součástí sluchadel jsou např. ušní tvarovky s hadičkou, které jsou vyráběny z měkké hmoty, aby nedošlo k poranění ucha při opření, nárazu nebo jejich nasazení do ucha apod. Vlivem netěsnosti tvarovky v uchu může dojít k "pískání", které může být rušivé pro okolí. U malých dětí je potřeba častěji měnit tvarovky za nové, protože jim rostou ouška a tvarovky časem netěsní. Netěsné tvarovky nemusí zprostředkovávat kvalitní přenos sluchových podnětů.
 
Zpravidla se používají zinkovzdušné baterie o různých velikostech 10, 12, 312 a 675. Baterie by měly obsahovat nálepky, díky kterým vydrží skladované i několik let. Po odlepení nálepky dochází u baterky k samovolnému vybíjení.
 
Výdrž baterie ve sluchadlech a jiných kompenzačních pomůckách je u každého individuální. Záleží na výkonnosti a nastavení poslechového programu. Svou roli hraje i výrobce baterií. Baterie se mohou vyměnit preventivně po určitých dnech nebo po úplném vybití. Měly by být součástí běžného denního režimu pro všechny případy.
 
Optimální je každodenní nošení sluchadel. Pokud je děti nebo starší lidé odmítají a sundávají, doporučuje se postupné zvykání a prodlužování doby nošení.
 
V případě kochleárních implantátů, které pracují na jiném principu než sluchadla, je jejich pořízení a následná rehabilitace obvykle delší a časově náročnější. Kochleární implantáty jsou více rozvedeny v sekci Svět kochleárních implantátů.

Spolupráce

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit starší novinky

For details about https://rolexrolexwatches.club/. Up To 90% Off https://www.egreplica.com/. check this site out replicas de relojes. my blog fake rolex for sale. With Free Shipping replica luxury watches. New https://www.watchesj.com. To get more information about richardmillecarbon.com. site link tag heuer monaco replica.