Vít Matějovský

Vít Matějovský (41 let)

Czech Republic, -

Beethovenova 9. Symfonie je super. Je úspěchem techniky a lékařství, že ji mohu poslouchat. A je ironií osudu, že on sám ji jako hluchý nikdy neslyšel.

Údaje o Kochleárním implantátu

Pravá strana: MED-EL | Rondo 2 | 5 roků a 9 měsíce

Osobní představení

Pro KI jsem se rozhodl až po osmnácti letech praktické hluchoty i když jsem jej mohl mít již mnohem dříve. Sluchová degrese začala ve dvanácti letech, v osmnácti již byla ztráta 98% (která dále pokračovala). Rodina mě tehdy naštěstí podpořila ve studiu na běžné střední škole, takže jsem se stále pohyboval a pohybuji ve světě slyšících. Postupně jsem vystudoval VOŠ a ČVUT s vyznamenáním. Při studiu fungovala ztráta sluchu jako dvousečná zbraň. Na jedné straně velká komplikace, na druhé, silný motor.

Ačkoli jsem se rozhodl pro implantaci poměrně pozdě a ani specialisté nedokázali odhadnout, jaký to pro mě bude mít přínos, výsledek předčil má očekávání. Telefonuji a poslouchám hudbu. Díky plnému pokrytí kochley jsou basy úžasné. Mohutné. Robustní. Plné. Nevím, proč jsem se rozhodl až po osmnácti letech. Hodnoceno ex post s nadsázkou, možná, že jsem čekal, až přijde MED-EL :-). Nebo má prostě vše svůj čas. Jak zpívají mí oblíbení Rammstein:

Wer wartet mit Besonnenheit der wird belohnt zur rechten Zeit.. / Ten, kdo čeká s rozvahou, bude odměněn ve správný čas..

Od samého počátku s Rondem a to i v době, kdy se ladění teprve vyvíjelo, jsem velmi spokojený. Aktuálně mám Rondo 2 (jediný bezdrátově nabíjený audio procesor) a po půl roční zkušenosti jej hodnotím jako skvělé. Později přidám uživatelskou recenzi, porovnání Rondo 1 a Rondo 2.

..Nun, das Warten hat ein Ende / ..Nuže, čekání má konec.